E-Docs

Shri Satyam Sadhana Kutir

Download E-Docs

Cosmology English

Cosmology Hindi

Gita Mahatmyam 2

Kenopanisad sutra vakyani

Ritvik 16

Surya Kavacam

VSK Prakarana TracK Suchi

Dhatu Sankhya Nirupanam/a>

Fit sutrani

Laghusidsiddhanta Koumudi Tippanam

Unadi Koshah Shabda suchi of missed pages

VSK Prakarana TracK Suchi

Phit Sutras

Laghusidsiddhanta Koumudi Tippanam

VSK Prakarana TracK Suchi

Aham Brahmasmi-1

Bhrastashtakam-1

BS Bhashya Sangraha Vakyani-1

Candogya-1

Chandogya Tippanam-1

Cosmology Chart

Cosmology English

Cosmology Hindi

Derivations in Upanisads-1

Gita Mahatmyam 2

Gitasaar-1

Kenopanisad sutra vakyani

Mathamnaya Setu - Sharda Bhasya

Mathamnaya

Pranava rahasyam-1

Secret of 108 no

Shaddarshan - Hindi

Shadlinga of Upanishads

Six Astika Schools of Indian Philosophy-1

Taittiriya Shikshavalli

Taittiriya-1

Tattvarahasyam-1

Terminolgy of 6 Philosophys

Tripuropanisad-1

Bagala 108 Nama Stotram, Kavacha etc

Bhagavat Mangalacaran

Bhuvaneshwari Rahasyam

Dasaratha Shani Stotra

Devi aparadhakshama

Devi ashtottarashatam 1

Dhruva Stuti

Durga 1

Durga 2

Durga Dakaradi Sahasranamastotram

Ganesa kavacam

Guru 108 names

Gurupadastavam

Khadgamala

Kunjika

lakshmi-hrudaya-stotram_sanskrit

Lalita Sahasranama Dhyana Stotra

Mahavidyastotram

Mrityunjaya stotram

Nava Naga stotram

Panchmahimnah

Rajarajeshvari Stotram

Rakshoghna sooktam - Rig Veda 1

Rakshoghna Sooktam - Rig Veda 2

Rakshoghna

Rakshogna Suktam - Rig Veda

Sankalpa of Vijaya mantra

Sankalpah 01

Saraswati Vandana

Saraswati

Saraswatikshamayachanastotram

Shakti Mahimnah Stotram

Shani Stotram

Shanti Patah 1

Shanti Patah

Shiva Chalisa - English 2

Download E-Docs

Siva pancayatanam

Sriyantra kavacam-1

सरस्वती क्षमायाचना स्तोत्रम्

Shaivadarshan

Shakti Mahimnah Stotra Parishisht

Shakti Mahimnah Stotra Mula

Shakti Mahimnah Stotra with Tika

Shakti Sutrani

Shiva Dristi Tika 01

Shiva Dristi Tika 02

Shiva Sutrani

Shrividyaratnasutrani

Purvapakshavyaptih - H-1

Purvapakshavyaptih - S-1

Tarka Sangrah Tippanam

Artha Sangrah Tippanam

Arthasangraha

Ritvik 16

Andhadi nakshatra phalam

Andhadi nakshatra phalam_1

Anmol Vacan

Atharva Veda Index

Ayurvedic medicine for Cancer & Water is a natural Medicine

Battisi yantra

Battisi yantra_1

Bio Chemic med Usage

Black Pepper Details

Daily Routine

Dasnamasanyasa

Dvadasajyotirlinga

Food routine

Gall Bladder Stones

Gall Bladder Stones_1

Ganga

Garbhadaan

General Sankalpa

Herbal Medicines

Herbs for Brain

Kabir

Nitya Sandhya pmd

Nitya Sandhya word

Sanskar

Suryanamaskarah

Ten Commandants

Vaastudigdarshan

Ganga mantra anushthanam

Guru puja paddatih

Striyaan Sandhya kaise karein

Amritsanjevini mantra

Bhairava Mantrah

Bhojana vidhi

Bhrigu mantra

Chakshushopanishad

Cintamani Mantra

Daily Mantras

Dakshinamurti mantra

Ganga mantra anushthanam

Gayatri Mantras

Gayatrihanumanramamantra

Guru puja paddatih

Gurupujapaddatih

Hansa gayatri

Kalasarpayoga

Mahavidyastotram

Maheshvar Sutra anushthanam

Mantrarajaprakashah

Mrityunjaya Mantra japa vidhi

Nitya Sandhya

Om Namah Shivaya Vidhih

Rakshoghna Mantra

Saraswatimantra

Sarva Prakara Shatru Vijaya mantra

Striyaan Sandhya kaise karein

vedavyasa mantrah